Lõi thiết bị bay hơi

Sự bay hơi là quá trình vật lý biến chất lỏng sang trạng thái khí.Nói một cách tổng quát, thiết bị bay hơi là một vật chuyển một chất lỏng sang trạng thái khí.Có một số lượng lớn các thiết bị bay hơi trong ngành công nghiệp, trong đó các thiết bị bay hơi được sử dụng trong hệ thống lạnh là một trong số đó.Dàn bay hơi là một bộ phận rất quan trọng trong 4 bộ phận chính của điện lạnh.Chất lỏng ngưng tụ ở nhiệt độ thấp đi qua dàn bay hơi, trao đổi nhiệt với không khí bên ngoài, hóa hơi và hấp thụ nhiệt, đạt được hiệu quả làm lạnh.Dàn bay hơi được cấu tạo chủ yếu gồm hai phần là buồng đốt nóng và buồng bốc hơi.Buồng gia nhiệt cung cấp nhiệt lượng cần thiết cho sự bay hơi đối với chất lỏng để thúc đẩy quá trình sôi và hóa hơi của chất lỏng;buồng bay hơi phân tách hoàn toàn pha khí và pha lỏng.