Van mở rộng

Van tiết lưu thường được lắp đặt giữa xi lanh chứa chất lỏng và thiết bị bay hơi.Van tiết lưu làm cho chất làm lạnh lỏng có nhiệt độ trung bình và áp suất cao trở thành nhiệt độ thấp và hơi ướt áp suất thấp thông qua bộ tiết lưu của nó, và sau đó chất làm lạnh hấp thụ nhiệt trong thiết bị bay hơi để đạt được hiệu quả làm lạnh.Van tiết lưu điều khiển dòng chảy của van thông qua sự thay đổi của bộ quá nhiệt ở cuối thiết bị bay hơi để ngăn ngừa sự cố Sử dụng không đủ diện tích thiết bị bay hơi và tiếng gõ xi lanh.