Ly hợp từ tính

Ly hợp điện từ của điều hòa ô tô là thiết bị truyền lực giữa động cơ ô tô và máy nén điều hòa ô tô.Máy nén điều hòa ô tô được truyền động bởi động cơ ô tô thông qua ly hợp điện từ.Nói chung, nó bao gồm cuộn dây, ròng rọc và cốc hút.Cuộn dây ly hợp của chúng tôi được làm bằng đồng.Mỗi chiếc máy bay cốc hút sắt đều đã vượt qua bài kiểm tra độ rung của máy bay.Mút Bakelite được làm bằng nguyên liệu nhập khẩu, momen xoắn 110-120KG (nhà máy nguyên bản nói chung là 85KG).Kho ly hợp điều hòa ô tô còn đủ, nhận đặt số lượng ít.